ylabanneri

IN ENGLISH
PÅ SVENSKA

NP-kierrätysOta yhteyttäUsein kysyttyäTiedotteetYhteistyökumppanit  
ETUSIVULLE

KÄLLSORTERA – ÅTERVINN KARTONG

En kartongförpackning består huvudsakligen av träfibrer. Trä är en levande och förnybar resurs.

I Finland tillverkar man hylskartong för pappers- och textilindustrin av returkartong. Hinnan av plast kan omvandlas till energi (energifraktion) och aluminiumfolie kan återvinnas.

Vätskekartong eller förpackningar för livsmedel i flytande form består bland annat av tetror för mjölk, kärnmjölk, yoghurt och saft (även sådana med aseptisk aluminiumfolie), men också vinboxar och sirapsförpackningar.

SUOMEN NP-KIERRÄTYS OY

Suomen NP-kierrätys Oy är en producentsammanslutning som ansvarar för att kasserad vätskekartong återvinns på ett ansvarsfullt sätt Producentsammanslutningarna organiserar insamlingen och återvinningen av förpackningarna på ett sätt som gör det möjligt för oss i Finland att uppfylla EU:s ramdirektiv för avfall.

Producenterna eller förpackningstillverkarna och importörerna av förpackade produkter har av praktiska skäl ålagts producentansvaret: man har ansett att just de har de bästa förutsättningarna för att uppfylla målsättningarna. Ytterligare information om producentansvaret hittar du på webbplatsen www.pyr.fi/se/index.htm

KARTONGFÖRPACKNINGENS FUNKTION

En funktionell förpackning skyddar produkten under transport och förvaring. Mängden varor som skulle fara illa, belastningen på miljön och svinnet skulle vara mångfalt större om inte varorna var förpackade på ett ändamålsenligt sätt. En bra förpackning innebär inte bara lägre kostnader för distribution, transporter och lagerföring, utan är också skonsammare för miljön.

Kännetecknande för en bra förpackning är att den är tillverkad av förnybart råmaterial och att materialet också kan återvinnas.

Produkter som är förpackade i förpackningar med aseptisk aluminiumfolie bibehåller exempelvis sitt näringsvärde och sin konsistens utan tillsats av konserveringsmedel. De fordrar varken kylhantering eller förvaring vid låga temperaturer.

KARTONGFÖRPACKNINGEN ÄR EN BRA FÖRPACKNING

Merparten av råmaterialet i en kartongförpackning är kartong, som tillverkas av träfibrer. Trä är en levande och förnybar råvara. En växande skog binder koldioxid och bidrar till att balansera miljön. Producenterna av vätskekartong har förbundit sig att använda råmaterial i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Också kommande generationer ska kunna använda sig av trä som råmaterial.

I produktionen av kartongförpackningar använder man sig av förnybara naturtillgångar. Förpackningarna är anpassade till det finländska återvinningssystemet och de återvinns till hundra procent. Returnera alltså hela förpackningen inklusive en eventuell skruvkork till närmaste återvinningsstation som tar emot returkartong.

Under årens lopp har förpackningsmaterialen blivit allt lättare. Under de senaste 20 åren har exempelvis mjölkförpackningarna blivit cirka tjugo procent lättare. Utvecklingen inom cellulosa- och pappersindustrin har resulterat i att man numera av samma materialmängd får drygt 50 % flera förpackningar än för 40 år sedan. I dagens läge är utsläppen från anläggningar som producerar papp och kartong samtidigt bara en bråkdel av det de tidigare har varit.

FÖRPACKNINGENS LIVSCYKEL OCH KRETSLOPP

I förpackningens livscykel ingår råmaterialen, produktionen, förädlingen, förpackandet, distributionen, hushållskonsumtionen, material- och energiåtervinningen, slutförvaringen eller förstöringen.

Kartongförpackningens nya liv

Vad händer med returförpackningarna, vad blir det av dem?

Från återvinningsstationen körs förpackningarna till en sorteringsanläggning där de pressas till balar. Sedan transporteras balarna som råvara till Corensos fabrik i Varkaus.

I återvinningsprocessen separeras eventuellt plastmaterial från kartongfibrerna. Av fibrerna framställs hylskartong som är råmaterial för de kartonghylsor, som används inom pappers- och textilindustrin. De kan återvinnas om och om igen.

Plasten och aluminiumhinnan som lösgörs under återvinningsprocessen hettas upp varvid plasten förgasas och aluminiumfolien separeras i form av små bollar. Aluminium kan återvinnas medan plasten används till energiutvinning. Den högteknologiska metod man använder sig av vid Corenso United Oy Ltd:s fabrik i Varkaus är enastående i världen och representerar hållbar utveckling i Finland.

ÅTERVINNINGSRÅD

Vilka förpackningar kan återvinnas?

Alla kartongförpackningar kan återvinnas
- också sådana som har aluminiumfolie på insidan
- också sådana som har antingen skruvkork eller både skruvkork och en plastdel som sitter fast i förpackningen

Så här enkelt källsorterar du kartong!

Joka kodin keräyskartonkiopas (på finska)

- skölj ur förpackningen, låt den rinna av och torka
- platta till, vik ihop - en tom mjölktetra rymmer flera hopvikta och de tar mindre plats i sopbehållaren
- lägg hela ”paketet” i sopbehållaren
- om husbolaget där du bor inte har något sopkärl för returkartong så hittar du din närmaste återvinningsstation på den här webbadressen (ÅTERVINNINGSSTATIONER)

Kartongförpackningar samlas in på cirka 1500 regionala återvinningsstationer för returkartong. Dessutom har de flesta höghusfastigheter sopkärl för returkartong

ÅTERVINNINGSSTATIONERNA

Valtakunnallinen keräyspistehaku
Återvinningsstationer, rikstäckande söktjänst

I många husbolag har man egna sopbehållare för papp och kartong. De regionala återvinningsstationerna hittar du genom att klicka på länken här ovanför. Den här rikstäckande söktjänsten är än så länge i testdrift. Den kompletteras och förbättras efter hand.

TAG KONTAKT

Suomen NP-kierrätys Oy

Juha-Pekka Salmi
vd

Snellmansgatan 13
00170 Helsingfors

gsm 050 329 6211
juha-pekka.salmi(at)np-kierratys.fi


Tag kontakt


lajittele - kierrätä kartonkia!
© BasicWeb